Algehele gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan geldt dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. 

Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren.