'Pas na goede verdeling kun je emotioneel bijkomen' 
Natascha Stouthart-Hilber

Natascha Stouthart, notaris.

Excellent Scheiden werkt voor het scheidingstraject met notarissen samen. Een van die notarissen is Natascha Stouthart.


“Als kind vond ik rechtvaardigheid heel belangrijk. Ik vond het niet prettig als een kind of een juf gepest werd of als iemand de schuld kreeg van iets wat diegene niet had gedaan. Nam het altijd voor ze op en probeerde ze weer aan te laten sluiten bij de groep.


“Na het VWO heb ik misschien daarom wel gekozen voor een rechtenstudie en al gauw vond ik de specifieke notariële vakken het leukst, zoals met name het onroerend goed recht, het ondernemingsrecht, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Daarnaast sprak het me erg aan dat een notaris bij het passeren van een akte onpartijdig is en de belangen van alle partijen behartigt.”

“Notaris is een prachtig beroep. Ik vergelijk mezelf vaak met een huisarts maar dan op juridisch gebied. Je adviseert cliënten tijdens belangrijke fasen in hun leven, zoals wanneer ze gaan samenwonen of trouwen of juist scheiden of een eerste kindje krijgen, een testament of levenstestament willen maken of bij de afwikkeling van een erfenis. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een administratieve functie. We stellen akten op. Een notariële akte dient voor zekerheid en authentieke bewijskracht.”


“Zo ook een akte van verdeling. Via de planners van Excellent Scheiden krijgen we regelmatig opdracht voor het maken van een akte van verdeling met betrekking tot de woning van cliënten. Een akte van verdeling is voor cliënten die in scheiding liggen of net gescheiden zijn de afsluiting van vaak een heftige emotionele periode. Het opstellen van een akte van verdeling heeft bij ons dan ook altijd prioriteit. Excellent Scheiden kan dan verder met de procedure bij de bank om degene van partijen die afstand van de woning doet te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Is dat eenmaal geregeld dan kan de akte bij de notaris getekend worden. De onzekerheid is voorbij en cliënten kunnen hun scheiding daarmee afsluiten wat rust en tijd geeft om de scheiding te verwerken. Het is fijn om daar als notaris aan te kunnen bijdragen.”